Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Võtame Aidu karjääris veeproove

09.05.2024
Veeproovide võtmine Aidu karjääris

Eesti Keskkonnauuringute Keskus aitab LIFE-SIP AdaptEST projektis hinnata endistel kaevanduskohtadel asuvate märgalade taastamise potentsiaali joogi- või tarbevee varustuskindluse ja CO2 sidumisvõime suurendamiseks.

Eelmisel aastal võtsid nad proove Sirgala karjäärist. 2024. a. veebruaris alustasid nad veeproovide võtmist suletud Aidu karjääri veest. Proove võeti 6 kohast, mis valiti välja koostöös Tartu Ülikooliga. Aasta jooksul on plaanis võtta proove 4 korda erinevatel aastaaegadel – veebruaris, aprilli lõpus/mai alguses, augustis ja novembris.

Valitud aladele Aidu karjääris rajab Tartu Ülikool sel suvel paarkümmend sobiva taimkattega ujuvsaart sarnaselt 2021. a. Rakvere Soolikaojale rajatud ujuvsaartele. Selleks on tarvis eelnevalt hinnata aga vee kvaliteedinäitajaid. Veeproovid annavad teavet, mida kaevandusjäätmetest vette leostub ja milliseid aineid tuleb vähendada. Sellest sõltub ka taimede valik.

Lisaks tavanäitajatele analüüsitakse ka raskemetallide sisaldust vees, sest Aidu karjääris on varasemate uuringute raames avastatud kõrge nikli sisaldus, mis ületab pinnaveele seatud norme. Nikli sisaldus suureneb sügavamates veekihtides. Põlevkivikarjääridest väljuvale veele on omane ka kõrge sulfaatide sisaldus.

Tegevustega soodustatakse tehisveekogudel looduslike veekogude ökosüsteemiga sarnaste veekogude teket, näiteks õõtsiksoo teket. Lisaks uuritakse kaevandusvee mõju olemasolevate pinnaveekogude seisundile ning suletud karjääride potentsiaali joogi- või tootmisvee allikana.

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ on vastutav töö täitmise eest, lisaks osalevad Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja Eesti Maaülikool. 

Pikemalt saab tegevusest lugeda Põhjarannikust.

Fotode autor: Allar Aron, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ