Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Partnerid

Kliimaministeerium
Projekti juhtimine ja aruandlus.
Keskkonnaamet
Alam-Pedja kaitseala valitseja.
MTÜ Lynxland
Alam-Pedja looduskaitseala hooldaja.
Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Heitvee taaskasutuspotentsiaali uuringu juhtimine.
Eesti Erametsaliit
Erinevate puuliikide kooskasvatamise võimaluste uurimine.
Eesti Loodushoiu Keskus
Alam-Pedja vanajõgede ja sealsete elupaikade taastamistegevused.
Keskkonnaagentuur
Ilmahoiatuste arendamine ja kliimaprojektsioonide koostamine, vastutab andmete inventuuri ja koondamise eest, teostab hüdroloogilisis uuringuid.
Riigimetsa Majandamise Keskus
Kaitseala korraldaja, kelle kohus on ellu viia Alam-Pedja kaitsekorralduskavas olevaid tegevusi. Korraldab paisude likvideerimist ja kaitsealuste kalaliikide asustamist.
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Tagab IT-süsteemide toimimise ja arendamise. Vastutab projekti kodulehe arendamise ja uuendamise eest.
Eesti Geoloogiateenistus
Viib läbi pinna- ja põhjavee uuringuid ning koostab pilootaladele mudelid. Teostab kliimamuutustest mõjutatud veekogumite kaardistamist.
Tallinna Ülikool
Viib läbi pinna- ja põhjavee uuringuid. Teostab kliimamuutustest mõjutatud veekogumite kaardistamist ning vastutab kohalike elanike kaasamise jaoks rakenduse väljatöötamise eest.
Tallinna Tehnikaülikool
Koostab mere kliimaprojektsioonid, lisaks kogub andmeid, uurib ja piloteerib heitvee taaskasutamise võimalusi energeetikas.
Tartu Ülikool
Uuendab kliimaprojektsioone atmosfääri kohta; kaasajastab tuleohukaardi rakendust ning viib selle KAURi operatiivtöösse; uurib endiste kaevandusalade CO2 sidumispotentsiaali; viib lammialadel läbi seiret; püüab sugukalasid merisiia taastootmiseks.
Eesti Maaülikool
Koostab Alam-Pedja luhaheina kasutusvõimaluste analüüsi, osaleb RMKle sugukalade püüdmises harjuse taastootmiseks, rajab geograafilised katsekultuurid, uurib heitvee taaskasutuspotentsiaali põllumajanduses.
Eestimaa Looduse Fond
Märgalade taastamine, Alam-Pedjal talgulaagrite korraldamine, kliimapärandi peatüki koostamine.
Tartu Jahindusklubi
Tartu piirkonna jahindusklubi, korraldab Alam-Pedja piirkonnas jahti pisikiskjatele.
Eesti Loodusmuuseum
Ohtlike ilmastikunähtuste näituse korraldaja.