Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Kliimaprojektsioonide uuendamine

Pakume teavet Eesti kliima kohta, et muutustega kohaneda:
• Pakume teavet Eesti kliima mineviku, oleviku ja tuleviku kohta.
• Teave tulevikukliima kohta annab aluse igal tasandil kohanemisplaanide koostamiseks.
• Tagame ajakohased kliimaandmed ja teabe nii mere kui atmosfääri kohta.

Tööpaketi eesmärk on Eestit puudutavate kliimaprojektsioonide kaasajastamine. Praegused projektsioonid on avaldatud 2015. aastal ning vajavad ajakohastamist vastavalt uutele regionaalsetele mudelarvututele. Kliimaprojektsioonid on sisendiks kohanemise meetmete planeerimisele erinevates sektorites, nagu näiteks veemajandus, metsandus, põllumajandus, kalandus, energia, transport ja tervis. Eeltegevusena toimub kliimaandmebaasi CLIDATA uuendamine, mis on vajalik kvaliteetsete kliima monitooringu andmete tagamiseks edasise analüüsi jaoks. Põhitegevusena koostatakse kliimaprojektsioonid atmosfääri ja mere kohta. Töö teostajaks on Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool. Koostöös KAURiga esitatakse täiendava arvutusressursi saamiseks taotlus ECMWFi (Euroopa keskpika ilmaennustuse keskus). Tegevuse väljundiks on vaatlustel ja mudelarvutustel põhinevad andmed mineviku, oleviku ja tuleviku kliima kohta ning raportid (atmosfäär ja meri), mis selgitavad töö teaduslikku tausta.