Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Alam-Pedja terviklik planeerimine

Uurime, taastame ja kaitseme Alam-Pedja loodust ning kutsume inimesi appi seda meiega koos tegema:
• Uurime, kuidas tulevikus paremini planeerida Alam-Pedja ja teiste loodusväärtuslike alade kaitset.
• Uurime, milliseid tähelepanekuid on inimesed teinud Alam-Pedja ilma ja looduse kohta.
• Kutsume inimesi appi taastama ohustatud liikide elupaiku.
• Parandame ohustatud liikide elupaiku, näiteks kalade kudealasid jõgedes ning lindude elupaiku pärandniitudel ja soodes.

Tööpaketi eesmärk on leida kliima- ja ressursisõbralikud lahendused kaitseala kaitse-eesmärkide saavutamiseks ning seeläbi ka parima võimekuse tagamiseks kliimamuutustega kohanemisel. Eesmärgi saavutamiseks on plaanis leida ja rakendada keskkonnasõbralikumad lahendused pool-looduslike koosluste hooldamiseks (karjatamine, sobivaimad hooldusrežiimid ja -võtted, biomassi transport ja komposteerimise) ning sealse biomassi kasutamiseks (EMÜ uurimistöö). Lisaks taastatakse ja parandatakse vee-elupaikasid ning vee-elustiku elutingimusi ning muudetakse looduslikumaks märgalade veerežiimi. Samuti tegeletakse väikekiskjate ja kopra asurkondade ohjamise ning võõrliikide (kähriku) eemaldamisega, eelnimetatud tegevuste tulemuslikkuse seirega ning tulemuste levitamisega. Tegevustesse kaasatakse talgulaagrite vahendusel ka vabatahtlikke, korraldatakse koolitusi ja seminar ning koondatakse infomaterjale. Projekti tulemustele tuginevat koostatakse kaitsealale ka uus kaitsekorralduskava järgnevaks 10-aastaseks perioodiks.