Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Partnerid

Marko Angerjärv
Keskkonnaamet
Alam-Pedja kaitseala valitsemine
Tel : +372 511 9932
Timo Kikas
Eesti Maaülikool
Luhaheina kasutusvõimaluste uurimine
Tel : +372 5302 3636
Marko Kohv
Tartu Ülikool
Hüdroloogiliste elupaikade ja liikide seire
Tel : +372 5666 3752
Jüri-Ott Salm
Eestimaa Looduse Fond
Alam-Pedja märgalade taastamine
Tel : +372 529 5933
Meelis Tambets
Eesti Loodushoiu Keskus
Vee ökosüsteemide taastamine ja seire
Tel : +372 517 6886
Pauli Saag
Tartu Jahindusklubi
Väikekiskjate ohjamine
Tel : +372 5816 3698
Viljar Ilves
MTÜ Lynxland
Alam-Pedja hooldamine
Tel : +372 523 9107
Saima Uusma
Riigimetsa Majandamise Keskus
Alam-Pedja kaitsekorralduskavas olevate tegevuste elluviimine.
Tel : +372 509 9538