Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Info-, seire- ning tugisüsteemide arendamine

Tagame tuleohu tõhusama ennetuse ja täpsema ilmaprognoosi:
• Looduses tekkivate tulekahjude tõhusama ennetuse ja täpsema ilmaprognoosiga tagame parema valmisoleku muutuvast kliimast tulenevate riskidega.
• Uuendatud tuleohukaardiga ennetame ja toetame päästetöid ning vähendame kahjusid meie metsadele ja maastikele.
• Kaasaegsete satelliitide kasutuselevõtt võimaldab ilma paremini prognoosida ja kiiremini inimesi hoiatada, säästes seeläbi elu ja vara.

Üldine eesmärk on luua vastutavate asutuste tarbeks infrastruktuur ja võimalused ilmateabe operatiivseks pakkumiseks avalikkusele. Selleks kaasajastatakse tuleohukaardi rakendus ning viiakse see KAURi operatiivtöösse. Tegu on RITA projekti jätkutegevusega.

Lisaks uuendatakse EUMETSATi satelliidiandmete vastuvõtu süsteemi ning täiendatakse andmete visualiseerimise ja analüüsi meetodeid, et tagada uue põlvkonna satelliidiandmete kasutus operatiivtöös. Satelliidiandmed on oluliseks sisendiks numbrilisse ilmaprognoosi, eriti just ekstreemsete nähtuste prognoosimiseks. Nt tugevad äikesetormid, mis põhjustavad tugevaid sademeid ja üleujutusi – see osa on MTG puhul täiustatud. EPS-SG missiooni eesmärk on muuhulgas toetada kliima jälgimist, nende andmete põhjal koostatakse kliimaandmerida. Mõlemad satelliidiprogrammid panustavad EK rahastatud Copernicuse programmi, mille raames pakutakse ka kliimamuutuste teenust, et toetada ühiskonda, andes usaldusväärset teavet Euroopa ja ülejäänud maailma varasema, praeguse ja tulevase kliima kohta.