Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Muutuvas kliimas kalavarude jätkusuutlikkuse tagamine

Kalaliikide säilimise ja arvukuse toetamine on oluline osa meie loodusrikkusest:
• Paisjärved muudavad jõgede vee kvaliteeti halvemaks. See ohustab seal elavaid kalaliike.
• Paisude likvideerimise ja kalapääsude rajamisega anname kaladele võimaluse rännata sigimis-, toitumis- ja talvitusalade vahel. See aitab liikidel püsima jääda.
• Taastame hävinud ja hävimisohus kalaliikide (tõugjas, harjus ja siig) asurkondi. Selleks asustame ümber looduslikke kalu, loome kalakasvatuses ohustatud liikide sugukarjad ja asustame veekogudesse nende järglasi.

Tööpaketi tegevused on jagatud kaheks:

  1. Inimtekkeliste rajatiste mõju likvideerimine prioriteetsetel jõgedel
  2. Kaitsealuste liikide asustamine.

NATURA aladel asuvatel lõheliste jõgedel likvideeritakse rändetakistused või ehitatakse kalapääsud vähemalt 10 objektil ning taastatakse 1000 m2 ulatuses kudepaiku. Tegemist on üle-euroopaliselt prioriteetse tegevusega ja lahendused leitakse ka avaliku huvi pakkuvatel objektidel. Kooskõlas harjuse kaitsekorralduskavaga (KTK) kasvatatakse ja asustatakse üle 90 000 harjuse noorkala (loodusdirektiiv V lisa, LKS III kaitsekategooria) ning üle 120 000 HELCOM-i poolt kliimamuutustele Läänemeres kõige tundlikumaks kalaliigiks nimetatud merisiia noorkala. Kooskõlas tõugja KTK-ga kasvatatakse ja asustatakse Põltsamaa, Pärnu ja Kasari jõkke üle 90 tuhande noorkala (LKS II kaitsekategooria, loodusdirektiiv II ja V lisa). Projektipartner EMÜ püüab RMK-le sugukalad harjuse taastootmiseks ning ümber asustab Loobu, Rannapungerja ja Kullavere jõkke vähemalt 540 noor- ja täiskasvanud kala. TÜ püüab RMK-le sugukalad merisiia taastootmiseks ja Eesti Loodushoiukeskus korraldab tõugja taastootmist.