Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Tervete, kohanemisvõimeliste ja mitmekesiste metsade tagamine muutuvas kliimas

Hoiame Eesti metsad terved, kohanemisvõimelised ja mitmekesised:
• Tutvustame metsaomanikele metsade mitmekesisuse suurendamise ja segametsade kasvatamise võimalusi, katsetades erinevate puuliikide ja nende kooskasvatamise võimalusi üle Eesti.
• Panustame kliimamuutuste vastupanuvõimekusse ja haiguskindlamate metsade kasvatamisse, katsetades erineva geograafilise päritoluga puuliikide kasvatamisvõimalusi Eestis.

Tööpaketi tegevused on jagatud kaheks:

  1. Geograafiliste katsekultuuride rajamine ning sega, sh. laialehiste ja vähem levinud metsapuuliikidega puistute näidisalade loomine. Geograafiliste katsekultuuride rajamine tähendab eelkõige ilmastikutingimustele ja haigustele vastupidavamate puude järglaste otsinguid ning ühtlasi ka uute, rajatavate puistute kiiremat kasvu ja kvaliteetsemat puitu. Eesti metsa uuendamisel kasutatakse valdavalt kodumaise päritoluga metsaistutusmaterjali. Samas ei ole teada väljastpoolt Eestit pärit istutusmaterjali päritolu tegelik mõju rajatavate puistute kasvuomadustele, sest olemasolevatest või olemas olnud geograafilistest katsekultuuridest saadud informatsioon on olnud väga lünklik. Katsealad rajatakse hariliku kuuse, arukase ja hariliku männi ning kolmele võõrpuuliigile. Päritolu piirkonnad, kust seemned (taimed) hangitakse, lepitakse kokku projekti esimese tegevusena. Katsetulemused võimaldavad hinnata, kas ja millisest päritolu piirkondadest pärit liike saaksid metsaomanikud metsa uuendamisel kasutada. 
  2. Teise tegevuse eesmärk on katsetada erinevate puuliikide koos kasvatamise võimalusi üle Eesti, panustades läbi selle metsa mitmekesisuse suurenemisse. Selleks rajatakse metsaomanikele ja metsa majandajatele näidisalad, et välja selgitada milliseid puuliike ja nende erinevaid kombinatsioone oleks majanduslikult mõttekas tulevikus kultiveerida, arvestades kliimamuutustega kaasnevat. Lisaks koostatakse metsaomanikele praktilised juhendmaterjalid.