Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Eesti rannikul on arenemas mere kuumalaine: Läänemere pinnatemperatuur on maikuule iseloomulikust oluliselt kõrgem

24.05.2024
Sõrve sääre pilt
Sõrve säär. Autor: Ilja Tulit

Nädalapäevad kestnud soe ja päikesepaisteline ilm on avaldanud sel nädalal oma mõju ka merepinna temperatuurile. Satelliitpildid näitavad, et suurel osal Läänemerest (üle 100 000 ruutkilomeetril) on välja kujunenud mere kuumalaine.

Image
kuumalaine ulatus
Joonis 1: Mere kuumalaine ulatus 21. mai seisuga. Merevee temperatuur Saaremaa läänerannikul on olnud kohati 5 kraadi soojem kui tavaliselt, küündides üle 16 kraadi.  

TalTechi meresüsteemide kaugseire kaasprofessori Rivo Uiboupini sõnul on mere kuumalained ekstreemsed olukorrad, kui vee temperatuur on vähemalt viis päeva oluliselt kõrgem võrreldes pikajalise keskmisega. “Tavaliselt räägitakse mere kuumalainetest suvel, kuid mere kuumalaine võib esineda ka kevadel või lausa talvel, juhul kui vee temperatuur on oluliselt kõrgem sellele aastaajale iseloomulikust pikaajalisest keskmisest,” täpsustas Uiboupin. Mere kuumalainete esinemise sagedus, kestvus ja ulatus on viimastel kümnenditel Läänemeres suurenenud.

Mõistmaks kuumalainete võimalikke mõjusid mere ökosüsteemile ja sinimajandusele  on igati otstarbekas jälgida selle ekstreemse sündmuse arengut ning analüüsida kuumalainete esinemise sagedust ja ulatust pikema aja vältel.

Image
graafik23-05-2024_MHW_MCS
Joonis 2: Mere kuumalainest mõjutatud piirkond on märgitud lilla tooniga (üleval paremal). Graafikul on näha merekuumalainest mõjutatud pindala kasv viimastel päevadel. Autor/allikas: Rivo Uiboupin/Tallinna Tehnikaülikool

Lähtuvalt sellest on TalTechi meresüsteemide instituudi teadlased oma uuringute toetamiseks välja arendanud kliimateenuse merepinna temperatuuri ja mere kuumalainete jälgimiseks. Selleks on üles seatud autonoomne andmetöötlusmudel, mis arvutab satelliitpiltidelt merepinna temperatuuri ja võrdleb seda pikkajalise keskmisega, et tuvastada kuumalainest mõjutatud piirkonnad Läänemeres. Autonoomse andmetöötluse igapäevased väljundid on näha joonisel 2 (mere kuumalaine ruumiline kaart ja pindala ajaline muutlikkus) ja joonisel 3 (merepinna temperatuuri ajaline ja ruumiline muutlikus).

Lähipäevade mudelprognoosi kohaselt püsivad soojad ilmad annavad alus arvata, et mere kuumalaine kestab veel edasi. Samas, kuumalaine edasist arengut võivad pidurdama hakata merel tugevnevad kirde ja ida tuuled, mis võivad Eesti rannikul põhjustada hoopis sügavatest kihtidest pärineva külma vee kerkimise pinnalakihti.

Arendus ja analüüs tugineb Copernicuse Mereteenus poolt jagatavatele kaugseire andmetele (Copernicus merekeskkonna seireteenused Läänemere seire ja prognoosikeskuses) ning panustab kliimamuutustega kohanemise tegevuste elluviimisesse Eestis (projekt AdaptEst).

Image
graafik
Joonis 3. Merepinna temperatuuri ajaline ja ruumiline muutlikus. Autor/allikas: Rivo Uiboupin/Tallinna Tehnikaülikool