Liigu edasi põhisisu juurde

Otsingutulemused

Tuleohu hindamine muutuste tuules

27.05.2024
metsatulekahju, põlev puu

Lehekuu teises pooles saabunud suveleitsak ja vihmapilvede suur nappus on kergitanud jõudsalt tuleohtlikkust meie metsades ja maastikel. Toimunud on esimesed põlengud looduses ja pole kahtlust, et kuumade ilmade jätkudes kasvab ka „punase kuke“ isu.

Kõiki põlenguid ei ole võimalik ära hoida, küll on aga võimalik veelgi paremaks muuta ennetustööd. Selleks arendatakse Keskkonnaagentuuris koostöös Tartu Ülikooli ja KeMITiga (Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus) välja uut tuleohukaarti – uuenemas on nii meetod kui ka veebilahendus.

Pikaajaliselt kasutuses olnud Nesterovi meetod asendatakse aastal 2025 Kanada FWI (Fire Weather Index) meetodiga, mida kasutab ka Euroopa Metsatulekahjude Infosüsteem ehk EFFIS (European Forest Fire Information System).

Kaasajastamise tulemuseks on:

  • detailsem  ja realistlikum interaktiivne tuleohukaart;
  • lisaks analüüsile arvutatakse järgmise kolme päeva tuleohu prognoos;
  • Eesti tingimustele kohandatud tuleohu kuueastmeline skaala;
  • lisakihid (äike, NASA FIRMS põlengud jne).


Tuleohukaart 24.05.2024 seisuga

Image
Nesterovi ohuklassid Eesti kaardil
Joonis 1: Nesterovi ohuklassid
Image
Kanada FWI ohuklassid (1x1 km võrgustikul) Eesti kaardil
Joonis 2: Kanada FWI ohuklassid (1x1 km võrgustikul)
Image
Kanada FWI ohuklassid (asustusüksustele üldistatud) Eesti kaardil
Joonis 3: Kanada FWI ohuklassid (asustusüksustele üldistatud)  

Hetkel on töös nii uue veebilahenduse loomine kui ka Kanada FWI meetodi käitumise jälgimine Eesti tingimustes. Sügisel analüüsitakse saadud tulemusi koos Tartu Ülikooli spetsialistidega ja lõplikud otsused võetakse vastu hiljemalt 2024 aasta lõpuks. Seega loodame, et veelgi detailsemad ning paremini visualiseeritud kaardid on järgmisel aastal kõigile kasutamiseks valmis. Seni saab tuleohukaarti vaadata Keskkonnaagentuuri ilma lehelt: https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/

Tuleohukaardi arendustööd on võimalikud tänu LIFE-SIP AdaptEST projektile, mille üheks eesmärgiks on parandada ühiskonna valmisolekut kliimamuutustega kohanemisel. 

Autor: Maile Meius, Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakond, projektispetsialist.